2% z daní

Vážení členovia, rodičia, rodinní príslušníci našich členov, naši priatelia a priaznivci Krasokorčuliarskeho klubu Prievidza a široká verejnosť, v prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2% (3%) zo svojich zaplatených daní, budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete pre náš klub.

Práve 2% zo svojich zaplatených daní nám viete pomôcť vychovávať úspešných krasokorčuliarov, zdokonaľovať deti a mládež v korčuľovaní a naučiť úplných nováčikov bezpečne korčuľovať.

Pomôžete tak aj v meste Prievidza rozvíjať krasokorčuľovanie a korčuľovanie všeobecne, tiež aj zlepšiť podmienky tréningov všetkých našich členov – detí a mládeže, ktoré navštevujú, alebo sa rozhodnú navštevovať náš klub.

Správne informácie ako postupovať pri poukázaní 2% zo zaplatených daní sme pre Vás pripravili, zvoľte si prosím Vašu subjektivitu (podľa typu daňového priznania):

* Nezabudnite prosím v tlačive zaškrtnúť: Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Zamestnanec

(ktorému daňové priznanie robí zamestnávateľ)

použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zo zaplatenej dane, konkrétne ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno alebo názov:

Krasokorčuliarsky klub Prievidza

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

52 645 622

Prípadne môžete použiť nami pred vyplnené tlačivá, do ktorých len doplníte Vaše údaje:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

pozor, je potrebné použiť toto tlačivo (vytlačíte a doplníte údaje podľa potvrdenia od Vášho zamestnávateľa) Vyhlásenie je editovateľné, môžete ho vypísať priamo vo Vašom počítači a vytlačiť.

* Nezabudnite prosím v tlačive zaškrtnúť súhlas: Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

* dokumenty sú uložené vo formáte PDF a otvoria sa po kliknutí na nadpis v novom okne.

Obe vytlačené a vyplnené tlačivá je potrebné DORUČIŤ do 31.03. aktuálneho roka na príslušný (Váš) Daňový úrad, resp. po dohode s nami to radi vybavíme za Vás!

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 918 244 448
a tlačivá si od Vás vyzdvihneme.

Fyzická osoba (FO-A):

(len príjmy zo závislej činnosti, napr. zamestnanec, ktorý si robí daňové priznanie sám alebo má viacero zamestnaní a pod.)

Fyzické osoby definujú prijímateľa 2% (3%) priamo na tlačive daňového priznania – strana 5VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona kde použijú nasledovné údaje:

IČO:

52 645 622

Obchodné meno:

Krasokorčuliarsky klub Prievidza

* Nezabudnite prosím v tlačive zaškrtnúť súhlas: Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Fyzická osoba (FO-B):

(živnostníci, poľnohospodári, znalci, tlmočníci, sprostredkovatelia, spoločníci a pod.)

Použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu príslušnej časti daňového priznania (FO-B). Fyzické osoby definujú prijímateľa 2% (3%) priamo na tlačive daňového priznania – strana 12, XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona kde použijú nasledovné údaje:

IČO:

52 645 622

Obchodné meno:

Krasokorčuliarsky klub Prievidza

* Nezabudnite prosím v tlačive zaškrtnúť súhlas: Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Právnická osoba:

Použite prosím nasledujúce údaje potrebné k správnemu vyplneniu príslušnej časti daňového priznania (PO). Právnické osoby definujú prijímateľa 2% (1%) priamo na tlačive daňového priznania – strana 12VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby kde použijú nasledovné údaje:

IČO:

52 645 622

Obchodné meno:

Krasokorčuliarsky klub Prievidza

* Nezabudnite prosím v tlačive zaškrtnúť súhlas: Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddielepodľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Ďakujeme Vám za každý jeden príspevok ktorý nás posúva v pred.

Dokumenty sú uložené vo formáte PDF. Prehliadač PDF dokumentov si môžete stiahnuť tu: