Latest Past Udalosti

BALET

XOANA, Jesenského 16, 971 01 Prievidza, Slovensko

Detail tréningového procesu a presný rozpis pre členov klubu je v systéme Paysy.

TECHNIKA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRIEVIDZA, Kolomana Novackého 501/14, 971 01 Prievidza, Slovensko

Detail tréningového procesu a presný rozpis pre členov klubu je v systéme Paysy.

TECHNIKA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRIEVIDZA, Kolomana Novackého 501/14, 971 01 Prievidza, Slovensko

Detail tréningového procesu a presný rozpis pre členov klubu je v systéme Paysy.