Pokyny k úhrade členského poplatku

Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe s rodičmi,
v závislosti od výberu a komplexnosti tréningového procesu.

  • Účet: Tatra banka, a. s.

  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK16 1100 0000 0029 4907 9770

  • Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare MMRRRR

  • Špecifický symbol: rodné číslo dieťaťa

  • Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa_názov tréningového procesu

  • Splatnosť: do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Uskutočnenie Úhrady si prosím overte cez SMS notifikáciu, alebo Spôsobom ktorý používate. Ďakujeme za úhradu.