O nás

Krasokorčuliarsky klub Prievidza​

Športový klub bol založený 16.09.2019 ako právnická osoba – združenie za účelom dobrovoľného združovania fyzických a právnických osôb predovšetkým pre vykonávanie športovej činnosti, s pôsobením na území Slovenskej republiky.
História

Všetko začína nápadom a emóciami. Zo záľuby urobiť niečo viac a zdieľať to. Písal sa Február 2019 a za veľkej podpory vedenia Mesta Prievidza,  Centra voľného času Prievidza sa podarilo otvoriť záujmový krúžok Krasokorčuľovanie. 

Deti a mládež tak mali možnosť učiť sa korčuľovať, postupne  plynule prechádzať do krasokorčuľovania, súčasťou ktorého bola tiež baletná a kondičná príprava.

Naše poslanie

Vytvárať podmienky v prospech záujmov, záľub a potrieb pre svojich členov, hlavne pre deti a mládež. Podporiť všetkých priaznivcov výučbou korčuľovania a tréningového procesu krasokorčuľovania. To všetko v duchu zdravého životného štýlu, regenerácie, spôsobu života spojeného s pohybom, ochrany a podpory zdravia, vzdelania a zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt. Tiež vyvíjaním osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti krasokorčuliarskeho športu so zameraním na upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a športovej výkonnosti a ochrany integrity športu a pestovania princípov fair play.

Cieľe

Podpora športových a pohybových aktivít najmä pretekárskeho charakteru a výkonnostného vrcholového športu, ale aj amatérskeho športu a športu rekreačného charakteru s osobitným dôrazom na organizovanie verejného korčuľovania, základného kurzu korčuľovania a ďalších športových akcií pre verejnosť.

Spolupracujeme so Slovenským krasokorčuliarskym zväzom v celom spektre výkonnostného, vrcholového krasokorčuliarskeho športu a reprezentácie.