06.09.2022 sme spustili “Zdokonaľovanie Techniky korčuľovania 2022/2023” … voľné 4 miesta

“ZDOKONAĽOVANIE TECHNIKY KORČUĽOVANIA 2022/2023” je zamerané na samotné zdokonaľovanie v korčuľovaní pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Tento tréningový proces sme prvý raz spustili 07.10.2021.

Tréningový proces prebieha pod vedením nášho tímu:

Hlavná trénerka
Oxana Dobrido

Hokejový tréner
Bc. Ramón Kerata
Lukáš Štefanec
Adam Kohút

Asistenti trénerov

Trvanie tréningového procesu je plánované počas celého Školského roka 2022/2023,
a to 1-krát do týždňa vo vopred určenom čase, každý utorok 17.00 – 18.00 hod

Miesto: Zimný štadión Prievidza

Členský poplatok tréningového procesu Zdokonaľovania:
pre členov nášho klubu KKP = 60,- € / dieťa / mesiac

POKYNY k úhrade Členského poplatku:

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:
rodné číslo dieťaťa

Poznámka:
meno a priezvisko dieťaťa_Zdokonaľovanie

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

V cene nie je zahrnuté úrazové poistenie. Rieši si každý individuálne.
V prípade potreby vieme poradiť a pomôcť 😉

Cieľom ZDOKONAĽOVANIA TECHNIKY KORČUĽOVANIA
je hlavne zdokonaliť techniku korčuľovania pre deti pod vedením trénerky krasokorčuľovania v úzkej spolupráci s hokejovými trénermi.

Zameranie

 • hlavným cieľom je zefektívniť korčuľovanie do takej miery, aby deti využívali svoj maximálny korčuliarsky potenciál pri minimálnej námahe a minimálnom zaťažení kÍbov a svalov
 • detailné vysvetlenie celkovej práce kolien a postavenia tela pri každom učenom cviku a pohybe
 • korčuľovanie v rôznych štýloch a kresbách na ľadovej ploche – dlhá os, krátka os, oblúky, kruhy, osmičky, …
 • využívanie vonkajšej a vnútornej hrany
 • jazda na jednej a dvoch nohách, a rôzne variácie prechodov z nohy na nohu
 • priamy a nepriamy odraz počas jazdy
 • rôzne preskoky na jednej nohe, na dvoch nohách, z nohy na nohu
 • rýchla zmena smeru korčuľovania – vpred, vzad, do strany
 • prekladanie vpred a vzad
 • trojky, obraty, mohawky, vlnovky
 • postupne pridáme pri niektorých cvičeniach prácu s hokejkou a s pukom kvôli zdokonaleniu celkovej koncentrácie a tiež palicovej techniky = cvičenie s nohami a práca s hokejkou, s cieľom udržať si puk počas celého manévru

Všetko postupne, v závislosti od znalostí a zručností jednotlivých detí 😉

Kapacity máme obmedzené!

Zmena organizácie vyhradená.

Prihlásiť môžete svoje dieťa mailom cez registráciu na stránke KKP, ale predtým sa informujte telefonicky o voľných kapacitách.

Pri registrácii je potrebné si zvoliť správny formulár, a to Hokejová príprava / Zdokonaľovanie techniky korčuľovania.

Tešíme sa na Vás!

Viac informácii:
Miroslava Javorková, predseda klubu KKP
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com