Poďakovanie Mestu Prievidza za podporu a poskytnutie dotácií na rok 2020