|

“Plávame každý utorok a piatok” – v utorok máme voľné už len 3 miesta a v piatok 5 miest

V roku 2020 sme spustili ako benefit “Plávanie pre členov klubu KKP” a pre väčší záujem sme minulý rok spustili dve skupiny

Tréningový proces Plávanie je určený pre deti od 5 rokov do 12 rokov a jeho súčasťou je:
Suchá príprava
Tréning vo vode

Tréningový proces prebieha pod vedením nášho tímu:

Trénerky plávania
Zuzana Vrtielová a Lívia Bošková

Trvanie tréningového procesu prebieha počas celého roka, s výnimkou uzatvorenia plavárne v letných mesiacoch.
Trénujeme 1-krát do týždňa vo vopred určenom čase:
každý utorok 17.00 – 18.00 hod Skupina A
a každý piatok 17.00 – 18.00 hod Skupina B,
v závislosti od voľných kapacít.

Miesto: Krytá plaváreň Prievidza

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe na tréningový proces plávania s rodičmi,
v závislosti od obsadenosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
klubom vygenerovaný jedinečný VS

Poznámka: 
meno a priezvisko dieťaťa_Plávanie

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás

😉

Team KKP

Zmena programu vyhradená!