Poďakovanie Mestu Prievidza za podporu KKP a za poskytnutie dotácií na rok 2021