“Škola korčuľovania pre deti 2022/2023” – nábor končí 31.10.2022

Chcete, aby sa Vaše dieťa naučilo alebo zlepšilo v korčuľovaní?
Sledujte novinky a informujte sa …

Viac informácií nájdete v Novinkách v Škole korčuľovania