Škola korčuľovania 2021/2022 pre deti pokračuje

Tešíme sa, že môžeme s Vami pokračovať v Škole korčuľovania 2021/2021, určenej pre deti vo veku od 5 do 11 rokov.

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že sa už môžete prihlasovať na nový turnus, ktorého predpokladaný začiatok je Október / November 2021.
Všetko v závislosti od počtu záujemcov a s prihliadnutím na opatrenia v súvislosti s COVID-19.

Hlavná trénerka:
Oxana Dobrido – špecializácia Krasokorčuľovanie

Tréner
Ladislav Boroš – špecializácia Hokej

Asistentka trénerov:
Dajana Morkes
– špecializácia Krasokorčuľovanie

Trvanie Školy korčuľovania 2021/2022:
Školský rok 2021/2022

Počet hodín:
10

Miesto:
Zimný štadión Prievidza

Hodiny budú prebiehať vo vopred určenom čase.
Predpokladaný čas – každý piatok o 18.45 – 19.45 hod

Cenník Školy korčuľovania 2021/2022:
10 hodín ľad = 100,- eur / dieťa

POKYNY k úhrade Členského poplatku:

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:
rodné číslo dieťaťa

Poznámka:
meno a priezvisko_Škola deti

Splatnosť:
pred začiatkom Školy korčuľovania

Cieľom Školy korčuľovania 2021/2022 je postupne naučiť deti:
– získať rovnováhu na dvoch a jednej nohe
– korčuľovať sa vpred a vzad
– jazdu v drepe
– mať správny sklz a odraz na ľade
– základy prekladania
– brzdenie vpred a vzad
– obraty
– a pokročilejších prekladať, jednoduché skoky, atď.
Všetko však závisí od zručností detí.

Vysvetlenie pojmov pri rozdelení detí do skupín:
– úplní začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré nestáli ešte na korčuliach, resp. majú za sebou iba pár tréningových jednotiek
– začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré už vedia samostatne prejsť po ľadovej ploche, zastaviť, otočiť sa, vstávať bez pomoci
– pokročilí: patria sem všetky deti, ktoré už zvládajú plynulé korčuľovanie vpred i vzad, prekladanie vpred v rýchlosti. Sú obratné a flexibilné vo všetkých základných korčuliarskych pohyboch

Tie deti, ktoré chytí korčuľovanie za srdce a budú sa chcieť pripojiť k našim členom krasokorčuľovania, si budú môcť podať prihlášku do KKP – prípravky.

Tešíme sa na Vás!

Kapacity máme obmedzené!

Zmena organizácie vyhradená. 

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com