|

Stále prebieha Výber do “Prípravky krasokorčuľovania 2021/2022”

Spustili sme v októbri 2021 Výber do “Prípravky krasokorčuľovania 2021/2022”

Výber bude prebiehať do 31. marca 2022,
v závislosti od voľných kapacít v prípravke a podľa aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19.

Tréningový proces Prípravky je vhodný pre deti od 5 rokov a jeho súčasťou je:
Baletná príprava
Príprava na Ľade
Technická príprava – gymnastika, atletika, posilňovanie, atď

Prihlásiť môžete svoje dieťa na stránke KKP v časti “Registrácia”
Je potrebné si zvoliť správny formulár “Prípravka”

Pred podaním prihlášky je možnosť pre dieťa – vyskúšať si 1 tréningový proces – 1 hod na ľade + 1 hod technickej prípravy vo vopred dohodnutom čase.

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe do Prípravky s rodičmi,
v závislosti od komplexnosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:                   
rodné číslo dieťaťa

Poznámka: 
meno a priezvisko dieťaťa_Prípravka

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás 😉

Zmena programu vyhradená!