|

Dopĺňame stav do “Predprípravky 2023/2024”

Prijímame deti do našej  “Predprípravky 2023/2024”, určenej pre deti vo veku od 4 do 12 rokov.

Nábor bude prebiehať do 29.02.2024,
v závislosti od voľných kapacít v predprípravke

Hlavná trénerka:
Oxana Dobrido – špecializácia Krasokorčuľovanie

Asistentky trénerky:
Dajana Morkes

Katarína Benková
Nela Krištofovičová

Miesto:
Zimný štadión Prievidza

Tréning prebieha vo vopred určenom čase a podľa skupín – deti sú rozdelené do skupín podľa zručnosti.

Cieľom Predprípravky 2023/2024 je od základov postupne naučiť deti:
– získať rovnováhu na dvoch a jednej nohe
– korčuľovať sa vpred a vzad
– jazdu v drepe
– mať správny sklz a odraz na ľade
– základy prekladania
– brzdenie vpred a vzad
– obraty
– a pokročilejších prekladať, jednoduché skoky, atď.
Všetko však závisí od zručností detí.

Vysvetlenie pojmov pri rozdelení detí do skupín:
– úplní začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré nestáli ešte na korčuliach, resp. majú za sebou iba pár tréningových jednotiek
– začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré už vedia samostatne prejsť po ľadovej ploche, zastaviť, otočiť sa, vstávať bez pomoci
– pokročilí: patria sem všetky deti, ktoré už zvládajú plynulé korčuľovanie vpred i vzad, prekladanie vpred v rýchlosti. Sú obratné a flexibilné vo všetkých základných korčuliarskych pohyboch

Tie deti, ktoré chytí korčuľovanie za srdce a budú sa chcieť pripojiť k našim krasokorčuliarom, si budú môcť podať prihlášku do KKP – prípravky.

Prihlásiť môžete svoje dieťa na stránke KKP v časti “Registrácia” / Paysy
Je potrebné si zvoliť správny formulár “Prípravka”

Po podaní prihlášky je možnosť pre dieťa – vyskúšať si 1 tréningový proces – 1 hod na ľade vo vopred dohodnutom čase.

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe do Predprípravky s rodičmi,
v závislosti od komplexnosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
pridelený v aplikácii Paysy

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás 😉

Zmena programu vyhradená!