Od 03.09.2022 sme spustili “Prípravku Krasokorčuľovania 2022/2023” – pre deti vo veku 4 – 6 rokov … môžeme prijať ešte 8 detí

Spustili sme zároveň výber do našej  “Prípravky krasokorčuľovania 2022/2023”

Výber bude prebiehať do 31. októbra 2022,
v závislosti od voľných kapacít v prípravke

Tréningový proces Prípravky je vhodný pre deti od 4 – 6 rokov a jeho súčasťou je:
Baletná príprava – 1 hodina týždenne, vždy v pondelok – podľa rozpisu
Príprava na Ľade – 2 hodiny týždenne, vždy v stredu a v nedeľu – podľa rozpisu
Technická príprava – gymnastika, atletika, posilňovanie, vždy v piatok – podľa rozpisu
… zmena programu vyhradená

Prihlásiť môžete svoje dieťa na stránke KKP v časti “Registrácia”
Je potrebné si zvoliť správny formulár “Prípravka”

Po podaní prihlášky je možnosť pre dieťa – vyskúšať si 1 tréningový proces – 1 hod na ľade + 1 hod technickej prípravy vo vopred dohodnutom čase.

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe do Prípravky s rodičmi,
v závislosti od komplexnosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:                   
rodné číslo dieťaťa

Poznámka: 
meno a priezvisko dieťaťa_Prípravka

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás 😉

Zmena programu vyhradená!