“Plávanie pre deti 2022/2023” … nábor končí 31.10.2022

… pre väčší záujem sme v minulosti rozšírili plávanie do dvoch skupín … plávame každý UTOROK a PIATOK a máme ešte voľné miesta …

V roku 2020 sme spustili ako benefit “Plávanie pre členov klubu KKP” … práve teraz začíname opäť plávať a dopĺňame stav

Tréningový proces “Plávanie pre deti” je určený pre deti vo veku od 5 rokov do 12 rokov a jeho súčasťou je:
Suchá príprava
Tréning vo vode

Tréningový proces prebieha pod vedením nášho tímu:

Hlavná trénerka plávania
PaedDr. Zuzana Vrtielová

Trénerka plávania
Lívia Bošková

Trvanie tréningového procesu prebieha počas celého roka, s výnimkou uzatvorenia plavárne v letných mesiacoch.
Trénujeme v dvoch skupinách a každá skupina trénuje 1-krát do týždňa vo vopred určenom čase:
každý UTOROK 17.00 – 18.00 hod Skupina A
a každý PIATOK 17.00 – 18.00 hod Skupina B,
v závislosti od voľných kapacít a podľa aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19.

Miesto: Krytá plaváreň Prievidza

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe na tréningový proces plávania s rodičmi,
v závislosti od obsadenosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:                   
rodné číslo dieťaťa

Poznámka: 
meno a priezvisko dieťaťa_Plávanie

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás

😉

Team KKP

Zmena programu vyhradená!