“Škola korčuľovania pre deti 2022/2023” opäť začala 02.09.2022 … voľných 6 miest

Škole korčuľovania pre deti je určená pre deti vo veku od 5 do 17 rokov.

Začali sme vo februári v roku 2020 a aktuálne dopĺňame stav.

Hlavná trénerka:
Oxana Dobrido – špecializácia Krasokorčuľovanie

Tréner
Bc. Ramón Kerata – špecializácia Hokej

Asistentka trénerov:
Dajana Morkes
– špecializácia Krasokorčuľovanie

Trvanie Školy korčuľovania:
počas celého Školského roka 2022/2023

Počet hodín za mesiac:
4 hodiny

Miesto:
Zimný štadión Prievidza

Hodiny budú prebiehať vo vopred určenom čase.
Predpokladaný čas – každý piatok o 18.15 – 19.15 hod

Členské poplatky Školy korčuľovania 2021/2022:
členský poplatok = 50,- eur / mesiac / dieťa

POKYNY k úhrade Členského poplatku:

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
mesiac a rok v tvare MMRRRR

Špecifický symbol:
rodné číslo dieťaťa alebo dospelého

Poznámka:
meno a priezvisko_Škola korčuľovania

Splatnosť:
vždy najneskôr 10. deň v aktuálnom mesiaci

Cieľom Školy korčuľovania 2022/2023 je postupne naučiť deti:
– získať rovnováhu na dvoch a jednej nohe
– korčuľovať sa vpred a vzad
– jazdu v drepe
– mať správny sklz a odraz na ľade
– základy prekladania
– brzdenie vpred a vzad
– obraty
– a pokročilejších prekladať, jednoduché skoky, atď.
Všetko však závisí od zručností detí a dospelých.

Vysvetlenie pojmov pri rozdelení detí do skupín:
– úplní začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré nestáli ešte na korčuliach, resp. majú za sebou iba pár tréningových jednotiek
– začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré už vedia samostatne prejsť po ľadovej ploche, zastaviť, otočiť sa, vstávať bez pomoci
– pokročilí: patria sem všetky deti, ktoré už zvládajú plynulé korčuľovanie vpred i vzad, prekladanie vpred v rýchlosti. Sú obratné a flexibilné vo všetkých základných korčuliarskych pohyboch

Tie deti, ktoré chytí korčuľovanie za srdce a budú sa chcieť pripojiť k našim členom krasokorčuľovania, si budú môcť podať prihlášku do KKP – prípravky.

Tešíme sa na Vás! Informujte sa o aktuálnych kapacitách …

Kapacity máme obmedzené!

Zmena organizácie vyhradená. 

Viac informácii:
Miroslava Javorková, predseda klubu
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com