| |

Spustili sme výber do “Prípravky krasokorčuľovania 2023/2024”

Spustili sme výber do našej  “Prípravky krasokorčuľovania 2023/2024”

Výber bude prebiehať do 31. decembra 2023,
v závislosti od voľných kapacít v prípravke

Tréningový proces Prípravky je vhodný pre deti od 4 – 6 rokov a jeho súčasťou je:
Baletná príprava – 1 hodina týždenne, vždy v pondelok – podľa rozpisu
Príprava na Ľade – 3 hodiny týždenne, vždy v utorok, stredu a v sobotu / nedeľu – podľa rozpisu a podľa zdatnosti dieťaťa
Technická príprava – gymnastika, atletika, posilňovanie – podľa rozpisu
… zmena programu vyhradená

Prihlásiť môžete svoje dieťa na stránke KKP v časti “Registrácia”
Je potrebné si zvoliť správny formulár “Prípravka”

Po podaní prihlášky je možnosť pre dieťa – vyskúšať si 1 tréningový proces – 1 hod na ľade + 1 hod technickej prípravy vo vopred dohodnutom čase.

POKYNY k úhrade Členského poplatku:
Výška členského poplatku je odkomunikovaná pri nástupe do Prípravky s rodičmi,
v závislosti od komplexnosti tréningového procesu.

Účet Tatra banka, a. s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 1100 0000 0029 4907 9770

Variabilný symbol: 
pridelený v aplikácii Paysy

Splatnosť:
do 10. dňa v aktuálnom mesiaci

Viac informácii:
+421 918 244 448
krasokorculiarskyklub.pd@gmail.com

Tešíme sa na Vás 😉

Zmena programu vyhradená!